K problematice alternativ k potrestání osob zneužívajících omamné a psychotropní látky a jedy

Iveta Juráková

Abstrakt

V posledních letech dochází k podstatným změnám trestní politiky, z nichž za nejvýznamnější lze považo­vat vytváření podmínek a předpokladů pro aplikaci alternativ k potrestání v trestních věcech a to i vů­či pachatelům zneužívajícím omamné a psychotropní látky (tj. látky návykové) a jedy a závislým na těchto látkách.

Bibliografická citace

JURÁKOVÁ, Iveta. K problematice alternativ k potrestání osob zneužívajících omamné a psychotropní látky a jedy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 1, s. 34-37. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8460

Plný Text: