Aarhuská úmluva a její implementace do právního řádu České republiky

Jaroslav Chyba

Abstrakt

Aarhuská úmluva je obecně užívané zjednodu­šené označení dokumentu oficiálně pojmenovaného "Úmluva o přístupu k informacím, účasti na rozho­dování a přístupu k právní ochraně ve věcech život­ního prostředí" (Convention on access to informati­on, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters), dále jen Úmlu­va. Úmluva je závěrečným dokumentem ministerské konference konané v dánském Aarhusu ve dnech 23. - 25. 6. 1998.

Bibliografická citace

CHYBA, Jaroslav. Aarhuská úmluva a její implementace do právního řádu České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 1, s. 29-33. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8459

Plný Text: