Globalizace jako materiální zdroj normotvorby

Hynek Baňouch

Abstrakt

Globalizace je termínem s vysokým mobilizačním potenciálem. Inspiruje k výbušným setkáním jak mla­dé politické radikály, tak zasloužilé intelektuály. Text, který se právě chystáte číst, se pokouší na několika má­lo stranách načrtnout některé z možných vzájemných souvislostí mezi růstem provázanosti soudobého světa a právem. Globalizace je zde popsána pomocí slovníku a metod současné sociologie a celkově lze text zařadit spíše do právní sociologie než do "čisté" teorie práva.

Bibliografická citace

BAŇOUCH, Hynek. Globalizace jako materiální zdroj normotvorby. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 1, s. 23-29. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8458

Plný Text: