Alena Pauličková: Dane z príjmov od 1. 1. 2000, Vybrané kapitoly s vysvetlivkami a poznámkami

Roč.9,č.2(2001)

Abstrakt
Recenze publikace - Alena Pauličková: Dane z príjmov od 1. 1. 2000, Vybrané kapitoly s vysvetlivkami a poznámkami
EUROUNION spol. s r.o., Bratislava 2000, ISBN 80-88984-14-9

Stránky:
231
Metriky

479

Views

182

PDF views