Dánský ombudsman

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Ombudsman vznikl jako instituce ve Švédsku již na počátku 19. století. V samotném severském Dán­sku byl však zřízen až v polovině 50. let 20. st. Ved­le obecných společných prvků (odvozenost od parla­mentu, dozor nad státní správou na základě stížnos­tí občanů, nemožnost rušit přímo kritizované rozhod­nutí) vykazuje dánský ombudsman určité odlišnosti, volbu dvou ombudsmanů, je faktický stav jiný, když které se projevily i v průběhu vývoje změnou zákon­né úpravy tohoto šetření v Dánsku.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Dánský ombudsman. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 2, s. 212-215. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8431

Plný Text: