Odpovědnost za porušení předpisů devizového práva

Roč.9,č.2(2001)

Abstrakt
Odpovědnost lze chápat v právu i mimo něj v ně­kolikerém smyslu, např. svědomitost, smysl pro plnění povinností, neporušování právních a jiných předpisů, chování se v rámci morálních i právních norem - od­povědnost primární. Problematika odpovědnosti patří k nejsložitějším institutům v právní vědě a názory na podstatu odpovědnosti i na řadu dílčích otázek jí se týkajících se velmi různí.

Stránky:
185–191
Metriky

401

Views

253

PDF views