Diskriminace z důvodu pohlaví a Ústava Spojených států

Christina E. Wells

Abstrakt

XIV. dodatek k Ústavě Spojených států zakazu­ je vládám států "upírat jakékoli osobě, která podléhá jejich jurisdikci, stejnou ochranu zákona". Znění tohoto dodatku z této ochrany speciálně nevyjímá že­ny a rozhodně se výslovně vztahuje na všechny osoby pod jurisdikcí kteréhokoli členského státu unie. Histo­rie ovšem svědčí o tom, že XIV. dodatek byl zamýšlen na prvém místě ve prospěch osvobozených otroků.

Bibliografická citace

WELLS, Christina E.. Diskriminace z důvodu pohlaví a Ústava Spojených států. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 2, s. 153-160. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8422

Plný Text: