Georg Henrich von Wright: O logike noriem a konania. Normy, pravda a logika

Miloš Večeřa, Karin Kuhnová

Abstrakt

Recenze publikace - Georg Henrich von Wright: O logike noriem a konania. Normy, pravda a logika
Přeložil Ján Čipkár. Vydala Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, 2000, 164 stran

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš a Karin KUHNOVÁ. Georg Henrich von Wright: O logike noriem a konania. Normy, pravda a logika. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 334-335. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8412

Plný Text: