Hubenák, L.: Právne dejiny Slovenska do roku 1918

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Recenze publikace - Hubenák, L.: Právne dejiny Slovenska do roku 1918
UMB, Banská Bystrica, 2000

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Hubenák, L.: Právne dejiny Slovenska do roku 1918. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 333-334. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8411

Plný Text: