Editorial Ladislav Mrklas: Krajské volby 2000 - Fakta, názory, komentáře

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Recenze publikace - Editorial Ladislav Mrklas: Krajské volby 2000 - Fakta, názory, komentáře
Cevro Praha 2001, 164 stran

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Editorial Ladislav Mrklas: Krajské volby 2000 - Fakta, názory, komentáře. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 331-332. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8410

Plný Text: