Giovanni Sartori: Srovnávací ústavní inženýrství: Zkoumání struktur, podnětů a výsledků

Jan Kysela

Abstrakt

Recenze publikace - Giovanni Sartori: Srovnávací ústavní inženýrství: Zkoumání struktur, podnětů a výsledků
SLON, Praha, 2001, 238 str.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Giovanni Sartori: Srovnávací ústavní inženýrství: Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 328-330. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8409

Plný Text: