Jan Kysela: Právo na odpor a občanskou neposlušnost

Zdeněk Kühn

Abstrakt

Recenze publikace - Jan Kysela: Právo na odpor a občanskou neposlušnost
Nakladatelství Doplněk, Brno 2001

Bibliografická citace

KÜHN, Zdeněk. Jan Kysela: Právo na odpor a občanskou neposlušnost. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 324-325. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8407

Plný Text: