Podzimní škola "Právní stát: osudy doktrín"

Stanislav Kadečka

Abstrakt

Od roku 1996 pořádá Ústav státu a práva Slovenské akademie věd pravidelně osmidenní až desetidenní podzimní školu pro vysokoškolské studenty a mladé absolventy právnického studia z České republiky, Pol­ska a Slovenska. Tyto kurzy mají za úkol mladým od­borníkům umožnit poznání a diskusi o nejdůležitějších právních tématech dnešní doby a nastínit eventuální řešení současných problémů práva a společnosti.

Bibliografická citace

KADEČKA, Stanislav. Podzimní škola "Právní stát: osudy doktrín". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 322-333. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8406

Plný Text: