Letní škola evropské integrace Alpbach 2001

Stanislav Kadečka

Abstrakt

V roce 1945 - krátce po konci lidské a intelektu­ální katastrofy, kterou přinesla druhá světová válka - vysokoškolský student z Vídně Otto Molden a do­cent univerzity v Innsbrucku Simon Maser založili tzv. "Mezinárodní vysokoškolské týdny" ("Internationale Hochschulwochen") jako prostor, ve kterém se měly rozvíjet myšlenky mírové Evropy a myšlenky svobo­dy a nezávislosti univerzit a vědy. Tato setkání zej­ména mladých lidí se vyvinula v mezinárodně známá fóra předních osobností vědy, politiky, hospodářství a umění, od roku 1949 známá jako "Evropské fórum Alpbach" ("Europaisches Forum Alpbach").

Bibliografická citace

KADEČKA, Stanislav. Letní škola evropské integrace Alpbach 2001. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 320-322. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8405

Plný Text: