První setkání konstitucionalistů Latinské Ameriky a zemí střední a východní Evropy

Jan Filip

Abstrakt

Ve dnech 20. a 21. září 2001 proběhla v polské Wroclavi historická událost. Došlo k prvnímu velkému setkání konstitucionalistů ze zemi Latinské Ameriky a států střední a východní Evropy. Organizátory kon­ference byly společně Fakulta práva a správy Wroclav­ské univerzity a Centrum pro ústavní právo Latinské Ameriky (Cátedra de Derecho Constitucíonal Latino­ americano) se sídlem v Buenos Aires.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. První setkání konstitucionalistů Latinské Ameriky a zemí střední a východní Evropy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 318-319. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8403

Plný Text: