První setkání konstitucionalistů Latinské Ameriky a zemí střední a východní Evropy

Roč.9,č.3(2001)

Abstrakt
Ve dnech 20. a 21. září 2001 proběhla v polské Wroclavi historická událost. Došlo k prvnímu velkému setkání konstitucionalistů ze zemi Latinské Ameriky a států střední a východní Evropy. Organizátory kon­ference byly společně Fakulta práva a správy Wroclav­ské univerzity a Centrum pro ústavní právo Latinské Ameriky (Cátedra de Derecho Constitucíonal Latino­ americano) se sídlem v Buenos Aires.

Stránky:
318–319
Metriky

425

Views

177

PDF views