Současná právní úprava správy obrany a bezpečnosti státu

Soňa Skulová

Abstrakt

Správa obrany státu patří k tradičním odvětvím veřejné správy. Převážně mocensko ochranné zaměření přesahující významně rámec tohoto odvětví a vztahu­jící se v určitých ohledech k celému území státu a ši­rokému okruhu osob je zřejmé. Organizátorská funkce se v otázkách budování systému obrany a jejím event. uplatňování rovněž nezbytně uplatňuje.

Bibliografická citace

SKULOVÁ, Soňa. Současná právní úprava správy obrany a bezpečnosti státu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 305-318. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8402

Plný Text: