K jednomu rozhodnutí Ústavního soudu aneb tunel vede mezi závazkem a povinností

Kateřina Šimáčková

Abstrakt

Ústavní soud rozhodl svým usnesením IV. ÚS 499/98 ze dne 15. 1. 1999 ve věci ústavní stížnosti pro­ti rozhodnutí krajského soudu, kterým byla zamítnu­ta žaloba proti rozhodnutí finančního ředitelství tak, že rozhodnutí krajského soudu a finančního ředitelství podpořil a ústavní stížnost zamítl - krajský soud, fi­nanční ředitelství i finanční úřad dospěli k tomu, že povinnost zaplatit daň z příjmů nepřešla v souvislos­ti s převodem části podniku z kupujícího na prodá­vajícího. Finanční úřad po převodu podniku vyměřil daň prodávajícímu podnik, nikoli kupujícímu, Ústavní soud dal za pravdu finančnímu úřadu, finančnímu ře­ditelství a krajskému soudu s tím, že ačkoli při převo­du podniku přecházejí na kupujícího podniku všechny závazky, nepřechází daňové povinnosti, protože tyto nejsou závazkem, ale veřejnoprávní povinností.

Bibliografická citace

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. K jednomu rozhodnutí Ústavního soudu aneb tunel vede mezi závazkem a povinností. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 303-305. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8401

Plný Text: