Majetkové priznanie fyzických a právnických osob a zdaňovanie majetkového prírastku v Slovenskej republike

Alena Pauličková

Abstrakt

V ĺudskej histórii môžeme z určitého uhla pohĺa­du vidieť za množstvom udalostí vplyv daní a da­ňovej problematiky. Dane prešli od svojho vzniku až do súčasnosti dlhým vývojom. Súviseli úplne prirod­zene s rozvojom štátu a s upevňovaním peňažného hospodárstva. Vývoj daní odrážal i zmeny celej ĺud­skej spoločnosti, zmeny názorov na fungovanie štátu, na hospodárstvo a obchod, ale i na to, čo je dobro a spravodlivosť.

Bibliografická citace

PAULIČKOVÁ, Alena. Majetkové priznanie fyzických a právnických osob a zdaňovanie majetkového prírastku v Slovenskej republike. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 299-302. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8400

Plný Text: