K majetkovým právům společníka za trvání obchodní společnosti

Aleš Borkovec

Abstrakt

Tento článek se zabývá možnostmi výplaty prostředků z obchodní společnosti společníkovi za trvání vztahu mezi ním a společností. Rozebírá způsoby vý­platy zisku ze společnosti, postavení rezervního fon­du a zvláštního rezervního fondu a účtování příplatků společníků. Dotýká se také způsobu a účelu snížení ka­pitálových fondů.

Bibliografická citace

BORKOVEC, Aleš. K majetkovým právům společníka za trvání obchodní společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 296-298. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8399

Plný Text: