Účinky prohlášení konkurzu versus daňové řízení

Eva Dlabalová

Abstrakt

Okamžikem vyvěšení usnesení o prohlášení konkurzu na úřední desce soudu se z dlužníka stává úpad­ce, který již ztrácí možnost disponovat volně se svým majetkem. Majetek úpadce tímto okamžikem začíná představovat konkurzní podstatu, přičemž oprávnění nakládat s majetkem podstaty přechází na správce. Právní úkony úpadce týkající se tohoto majetku, jsou vůči konkurzním věřitelům neúčinné.

Bibliografická citace

DLABALOVÁ, Eva. Účinky prohlášení konkurzu versus daňové řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 290-296. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8398

Plný Text: