Zamyšlení nad problematikou rozpočtů územních samosprávných celků

Ivana Pařízková

Abstrakt

V rámci naplňování Ústavou České republiky za­ložené dvoustupňovitosti územních samospráv jsou v souvislosti s tímto přijata nově právní úprava pra­videl finančního hospodaření, a to nejen nově vznik­lých krajů, ale současně i obcí a svazku obcí. Je to samostatným zákonem upraven právní rámec pro fi­nanční hospodaření územních rozpočtů. Do roku 2000 územní rozpočty byly jen rozpočty samosprávných ob­cí a okresních úřadů jako orgánů státu a jako ta­ková byla jejich problematika zahrnuta do jediného zákona o rozpočtových pravidlech republiky zákon č. 576/1990 Sb. vzpzd., o rozpočtových pravidlech republiky.

Bibliografická citace

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Zamyšlení nad problematikou rozpočtů územních samosprávných celků. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 283-289. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8397

Plný Text: