Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte: významný krok vpřed v oblasti ochrany dětí za ozbrojeného konfliktu

Jiří Fuchs

Abstrakt

Valné shromáždění OSN schválilo dne 25. květ­na 2000 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte (dále jen "Opční protokol"), jenž znamená významný posun v ochraně dětí za ozbrojeného konfliktu.
Tento článek si klade za cíl zhodnotit přínos klí­čových ustanovení tohoto instrumentu na pozadí současné mezinárodně právní úpravy a rovněž poukázat na některé jeho nedostatky.

Bibliografická citace

FUCHS, Jiří. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte: významný krok vpřed v oblasti ochrany dětí za ozbrojeného konfliktu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 252-258. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8392

Plný Text: