Jsou právní principy a soudcovská rozhodnutí pramenem práva?

Zdeněk Kühn

Abstrakt

V tomto článku se pokusím podat odpověď na jednu z řady věčných otázek kontinentální právní teorie, totiž na to, nakolik lze pohlížet na judikaturu soudů a na obecné právní principy jako na prameny práva. S ohledem na nedostatek prostoru zde komplexněji ne­řeším (a toliko naznačím) povahu dalších zdrojů, které by mohly za určitých okolností charakter pramene práva mít, zejména pak právních zvyklostí a právní doktríny.

Bibliografická citace

KÜHN, Zdeněk. Jsou právní principy a soudcovská rozhodnutí pramenem práva? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 236-245. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8390

Plný Text: