Grúň, L.: Bankovníctvo a poisťovníctvo

Alena Pauličková

Abstrakt

Recenze publikace - Grúň, L.: Bankovníctvo a poisťovníctvo
Bratislava, Eurounion, 2001, strán 163

Bibliografická citace

PAULIČKOVÁ, Alena. Grúň, L.: Bankovníctvo a poisťovníctvo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 4, s. 446-447. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8388

Plný Text: