Miloš Večeřa: František Weyr

Renata Rázková

Abstrakt

Recenze publikace - Miloš Večeřa: František Weyr
Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno 2001, 301 s.

Bibliografická citace

RÁZKOVÁ, Renata. Miloš Večeřa: František Weyr. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 4, s. 442. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8385

Plný Text: