Grúň, L.: Dejiny daní, poplatkov a cla

Alena Pauličková

Abstrakt

Recenze publikace - Grúň, L.: Dejiny daní, poplatkov a cla
Bratislava, vydavateFstvo HOLOPRINT 2000, strán 156

Bibliografická citace

PAULIČKOVÁ, Alena. Grúň, L.: Dejiny daní, poplatkov a cla. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 4, s. 441-442. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8384

Plný Text: