Setkání členů kateder právních dějin a římského práva 9. - 11. listopadu 2001

Marta Kadlecová, Renata Veselá

Abstrakt

Po devíti letech od posledního setkání členů kate­der právních dějin a římského práva se z laskavé inicia­tivy profesora JUDr. Jozefa Klimka, DrSc. z Právnické fakulty UK v Bratislavě sešli ve dnech 9.-11. listopadu ve slovenské Časté - Papierničce právní historici, kteří působí na českých a slovenských vysokých školách.

Bibliografická citace

KADLECOVÁ, Marta a Renata VESELÁ. Setkání členů kateder právních dějin a římského práva 9. - 11. listopadu 2001. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 4, s. 439-440. [cit. 2020-07-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8383

Plný Text: