Jessup 2000: Fiktivní soudní spor před Mezinárodním soudním dvorem v Haagu

kolektiv autorů

Abstrakt

Ve dnech 1. - 7. 4. 2001 proběhlo ve Washingto­nu mezinárodní kolo soutěže z oblasti mezinárodního práva Philip C. Jessup Law Moot Court Competiti­on, která se koná každoročně od roku 1959, v sou­časné době patří mezi největší a nejprestižnější sou­těže tohoto typu na světě a stále se rozrůstá. Tento rok se mezinárodního kola zúčastnilo 69 týmů z více než 50 zemí. Letos se mezi nimi poprvé objevil i tým Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a to ve složení Lucie Baudysová, Petra Kutálková, Rena­ta Vinklerová, Lukáš Bortel a Gabriel Brenka (všichni 4. ročník).

Bibliografická citace

AUTORŮ, kolektiv. Jessup 2000: Fiktivní soudní spor před Mezinárodním soudním dvorem v Haagu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 4, s. 438-439. [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8382

Plný Text: