Konference k desetiletému výročí Listiny základních práv a svobod

Kateřina Šimáčková

Abstrakt

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy uni­versity v Brně, Konrad Adenauer Stiftung, zastoupení v Praze, a katedra ústavního práva právnické fakulty Masarykovy university v Brně uspořádali 14. ll. 2001 v Brně na právnické fakultě konferenci Deset let Lis­tiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky.

Bibliografická citace

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Konference k desetiletému výročí Listiny základních práv a svobod. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 4, s. 436-438. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8381

Plný Text: