Leon Petrazycki

Pavel Hungr

Abstrakt

Více než jedno století nás dělí od chvíle, kdy vstou­pil do rozhádané arény právní teorie s názorem, že pů­vod a podstatu práva lze hledat a nalézat nejen v (plat­né) normě (jak to činili tehdy dominantní právní pozi­tivisté), nebo ve vůli vládnoucí třídy (jak se domnívali marxisté), či sociálních vztazích (jak se o to pokouše­li představitelé sociologických teorií), ale i v psychice člověka, který si uvědomuje komu a za co je zavázaný, co náleží jemu a co jiným.

Bibliografická citace

HUNGR, Pavel. Leon Petrazycki. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 4, s. 430-433. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8378

Plný Text: