Affirmative Action - obrácená forma diskriminace?

Tomáš Kamín

Abstrakt

V posledních několika letech je česká veřejnost zahlcena debatami o možnostech zavedení programů tzv. affirrnative action - politiky narovnávání příležitostí, jejímž cílem by bylo odstranění či snížení míry vlivu institucionální diskriminace a zajistit tak skuteč­nou rovnost příležitostí především Romů a žen. Přes­tože se jeden čas zdálo, že tyto programy budou smě­řovat zejména do řad romské komunity, pak poslední dění na české politické scéně naznačuje spíše druhou variantu: o affirmative action se nyní vedou debaty zejména v souvislosti se znevýhodňováním žen na tr­hu práce.

Bibliografická citace

KAMÍN, Tomáš. Affirmative Action - obrácená forma diskriminace? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 4, s. 378-384. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8368

Plný Text: