Opakované hlasování sněmovny jako ústavní problém aneb parlamentní většina nemůže vše, co jí jednací řád výslovně nezakazuje

Roč.9,č.4(2001)

Abstrakt
Ačkoli jsme mohli před časem v kuloárech Ústav­ního soudu zaslechnout, že plenární nález ve věci § 272 trestního řádu (zrušení stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti v neprospěch obvině­ného) bude asi poslední významnější kauzou do konce jeho funkčního období, zdá se, že tomu tak nebude. Na pořad dne se dostává velmi citlivá otázka diferencovaného postavení akcionářů při privatizaci velkých akciových společností s významnou státní účastí.

Stránky:
341–347
Metriky

453

Views

267

PDF views