Jiří Přibáň: Disidenti práva

Jan Kysela

Abstrakt

Recenze publikace - Jiří Přibáň: Disidenti práva
SLON, Praha, 2001, 284 str.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Jiří Přibáň: Disidenti práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 1, s. 91-93. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8358

Plný Text: