Karel Marek: Obchodněprávní smlouvy

Jan Vích

Abstrakt

Recenze publikace - Karel Marek: Obchodněprávní smlouvy
Spisy Právnické fakulty č. 252, Brno 2001, 282 s.

Bibliografická citace

VÍCH, Jan. Karel Marek: Obchodněprávní smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 1, s. 90-91. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8357

Plný Text: