Druhý díl vzpomínek Františka Weyra - Paměti 2. Za republiky (1918-1938)

Miloš Večeřa

Abstrakt

Recenze publikace - Druhý díl vzpomínek Františka Weyra - Paměti 2. Za republiky (1918-1938)
Brno, Atlantis 2001, 520 s.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Druhý díl vzpomínek Františka Weyra - Paměti 2. Za republiky (1918-1938). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 1, s. 87-89. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8355

Plný Text: