František Weyr: Paměti. 2. Za republiky (1918-1938)

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - František Weyr: Paměti. 2. Za republiky (1918-1938)
Nakladatelství Atlantis, Brno 2001, 520 s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. František Weyr: Paměti. 2. Za republiky (1918-1938). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 1, s. 83-86. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8354

Plný Text: