Eva Broklová: Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost T. G. Masaryka

Roč.10,č.1(2002)

Abstrakt
Recenze publikace - Eva Broklová: Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost T. G. Masaryka
Vydal Masarykův ústav AV ČR. Praha 2001, 143 s.

Stránky:
81–83
Metriky

405

Views

119

PDF views