Bibliografie lidských práv za rok 2001

Monika Bayerová

Abstrakt

Sborníky, monografie a články

Bibliografická citace

BAYEROVÁ, Monika. Bibliografie lidských práv za rok 2001. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 1, s. 75-77. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8350

Plný Text: