Nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení - dovolání

Iveta Juráková

Abstrakt

Od počátku devadesátých let dvacátého století jsme svědky četných snah o novelizaci, reformu či kodifikaci trestního řízení v České republice, což do­kládá téměř dvacet přijatých novel, provedených buď prostřednictvím zákona nebo nálezů Ústavního soudu České republiky. Tyto snahy vyústily v přijetí tzv. vel­ké novely trestního řádu, která je některými odborníky nazývána rekodifikací, neboť přináší rozsáhlé a zásadní změny v našem trestním řízení.

Bibliografická citace

JURÁKOVÁ, Iveta. Nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení - dovolání. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 1, s. 44-48. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8343

Plný Text: