Prof. JUDr. Josef Macur, DrSc.

Roč.10,č.1(2002)

Abstrakt
Prof. JUDr. Josef Maetu, DrSc., se narodil dne 5. 7. 1928; mládí prožíval v rodném Mistříně a v Hodoníně. Záhy jej zaujala filosofie, které zůstal věrný po celý život. Vřelý vztah měl i k hudbě. Ovládal hru na několik hudebních nástrojů a v mládí získal v této oblasti řadu ocenění.

Stránky:
1
Metriky

455

Views

210

PDF views