Blanka Říchová: Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza demokratických politických systémů

Jan Kysela

Abstrakt

Recenze publikace - Blanka Říchová: Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza demokratických politických systémů
(Portál, Praha, 2002), 207 str.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Blanka Říchová: Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza demokratických politických systémů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 287-289. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8243

Plný Text: