Mezinárodní konference "Právní aspekty činnosti politických stran v zemích střední a východní Evropy"

Jan Filip

Abstrakt

Ve dnech 3. a 4. října 2002 proběhla v Lodži (Pol­sko) významná mezinárodní konference na aktuální téma právních aspektů fungování politických stran v zemích střední a východní Evropy. Organizátorům z Katedry ústavního srovnávacího práva Fakulty práva a správy Lodžské univerzity se na ni podařilo po dvou­leté přípravě získat řadu odborníků, kteří se těmito otázkami zabývají nejen teoreticky, ale mají i prak­tické a legislativní zkušenosti z této oblasti. Program konference byl doslova nabytý zajímavými vystoupe­ními a diskuse pokračovaly o přestávkách i po večerním programu.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Mezinárodní konference "Právní aspekty činnosti politických stran v zemích střední a východní Evropy". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 279-281. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8240

Plný Text: