Mezinárodní konference "Právní aspekty činnosti politických stran v zemích střední a východní Evropy"

Roč.10,č.3(2002)

Abstrakt
Ve dnech 3. a 4. října 2002 proběhla v Lodži (Pol­sko) významná mezinárodní konference na aktuální téma právních aspektů fungování politických stran v zemích střední a východní Evropy. Organizátorům z Katedry ústavního srovnávacího práva Fakulty práva a správy Lodžské univerzity se na ni podařilo po dvou­leté přípravě získat řadu odborníků, kteří se těmito otázkami zabývají nejen teoreticky, ale mají i prak­tické a legislativní zkušenosti z této oblasti. Program konference byl doslova nabytý zajímavými vystoupe­ními a diskuse pokračovaly o přestávkách i po večerním programu.

Stránky:
279–281
Metriky

238

Views

194

PDF views