Ustanovení § 415 občanského zákoníku a stanovení protiprávnosti jako předpokladu náhrady škody podle občanského zákoníku

Filip Melzer

Abstrakt

Existuje několik ustanovení občanského zákoníku, o jejichž právně dogmatickém významu se nepochybuje. Jedním z těchto ustanovení je § 415 občanské­ho zákoníku (dále jen OZ). Podle všeobecně panu­jícího mínění obsahuje toto ustanovení obecnou prevenční povinnost předcházení škodám. Porušení této povinnosti má podle panující nauky za následek protiprávnost daného jednání. Podle panující nauky je tak § 415 OZ základem pro vznik právních povinností, které existují nad rámec povinností ukládaných zvlášt­ ními předpisy. Ve vztahu k ostatním prevenčním nor­mám má § 415 OZ podobu tzv. generální klausule.

Bibliografická citace

MELZER, Filip. Ustanovení § 415 občanského zákoníku a stanovení protiprávnosti jako předpokladu náhrady škody podle občanského zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 265-271. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8237

Plný Text: