Geneze nového zákona o shromažďování

Jan Šmidmayer

Abstrakt

Dne ll. června podepsal prezident Parlamentem schválenou novelu zákona č. 84/1990 Sb. o právu shro­mažďovacím (dále jen "zákon") a završil tak zdlouha­vou a dramatickou diskusi nad podobou zákona, který konkretizuje jedno ze základních politických práv ga­rantovaných Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Bibliografická citace

ŠMIDMAYER, Jan. Geneze nového zákona o shromažďování. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 253-256. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8235

Plný Text: