Požadavky na fungování municipiálního finančního systému s přihlédnutím k právnímu postavení organizačních složek a příspěvkových organizací

Ivana Pařízková

Abstrakt

Fungování municipiálního finančního systému je předmětem diskuse odborníků, ale i laické veřejnos­ti v převážné většině vyspělých zemí. Můžeme kon­statovat, že ideální systém financování municipialit či jednotlivých regionů, neexistuje nikde ve světě. Každá země má svá specifika, která se dotýkají nejen rozsahu, ale i kvality veřejného sektoru.
Co je ale veřejný sektor?

Bibliografická citace

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Požadavky na fungování municipiálního finančního systému s přihlédnutím k právnímu postavení organizačních složek a příspěvkových organizací. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 235-243. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8232

Plný Text: