Požadavky na fungování municipiálního finančního systému s přihlédnutím k právnímu postavení organizačních složek a příspěvkových organizací

Roč.10,č.3(2002)

Abstrakt
Fungování municipiálního finančního systému je předmětem diskuse odborníků, ale i laické veřejnos­ti v převážné většině vyspělých zemí. Můžeme kon­statovat, že ideální systém financování municipialit či jednotlivých regionů, neexistuje nikde ve světě. Každá země má svá specifika, která se dotýkají nejen rozsahu, ale i kvality veřejného sektoru.
Co je ale veřejný sektor?

Stránky:
235–243
Metriky

264

Views

164

PDF views