Za JUDr. Vlastimilem Ševčíkem

Pavel Holländer

Abstrakt

Dne 15. prosince 2002 zemřel vážený kolega JUDr. Vlastimil Ševčík, soudce Ústavního soudu. Odešel po nemoci, jejíž rychlý průběh nás, jeho kolegy, zastihl nepřipravené - do poslední chvíle byl postavou, osobností, která svojí autoritou a aktivitou profilovala a výrazně spoluutvářela podobu Ústavního soudu.

Bibliografická citace

HOLLÄNDER, Pavel. Za JUDr. Vlastimilem Ševčíkem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 378-379. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8227

Plný Text: