Za JUDr. Vlastimilem Ševčíkem

Roč.10,č.4(2002)

Abstrakt
Dne 15. prosince 2002 zemřel vážený kolega JUDr. Vlastimil Ševčík, soudce Ústavního soudu. Odešel po nemoci, jejíž rychlý průběh nás, jeho kolegy, zastihl nepřipravené - do poslední chvíle byl postavou, osobností, která svojí autoritou a aktivitou profilovala a výrazně spoluutvářela podobu Ústavního soudu.

Stránky:
378–379
Biografie autora

Pavel Holländer

Ústavní soud České republiky, Brno

soudce
Metriky

256

Views

143

PDF views