České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy

Karin Kuhnová

Abstrakt

Studijní rok 2002-2003 zahájila katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 26. 9. 2002 uspořádáním konference "České právní myšlení a logika-minulost a perspektivy". Podpora konferenčnímu jednání byla poskyt­nuta z prostředků Vzdělávací nadace Jana Husa a Austrian Science and Research Liaison Office Brno.

Bibliografická citace

KUHNOVÁ, Karin. České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 374-375. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8225

Plný Text: